Zelfregulatie in het vmbo

Activiteit: Oral presentation

Description

Zelfregulatie kan een rol spelen in het bereikan van doelen in diverse domeinen, zoals onderwijs, sport en leefstijl. Sport is een erg geschikte context om zelfregulatie te stimuleren, zeker voor leerlingen in het vmbo. In dit onderzoek wordt gekeken of het mogelijk is de SEU (Sport Education Unit) te combineren met het stimuleren van zelfregulatie bij leerlingen in het vmbo. Hierbij worden drie lessen aangeboden die gebaseerd zijn op een bepaald spelthema, waarna wordt afgesloten met een afsluitend evenement. Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen naar eigen gestelde doelen toewerken, werken met leskaarten en rekenen op ondersteunend leerkrachtgedrag. Uit audio opnames bleek dat de docent bij de interventiegroep meer verwees naar leskaarten, zelfregulatie meer stimuleerde en meer vraaggestuurde in plaats van directe instructie gaf, in vergelijking met de docent bij de controlegroep. Daarnaast blijkt uit interviews met docenten dat de leerlingen geïnspireerd raken door de lessen, meer gemotiveerd zijn om te sporten. Daarentegen wordt wel opgemerkt dat leerlingen moeite hebben met vertrouwen. Ten slotte blijkt uit interviews met leerlingen dat ze de vrijheid en zelfstandigheid als positief ervaren, de veranderende rol van de docent waarnemen en lessen floorbal efficiënter zijn voor het behalen van meer zelfregulatie bij VMBO leerlingen binnen het bewegingsonderwijs dan lessen judo. In deze presentatie wordt ook aangegeven welk vervolgonderzoek gedaan wordt in de jaren 2016-2018.
Periode26 jan. 2016
Gehouden opZonMw, Netherlands

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • vmbo
  • motorische ontwikkeling
  • sportdeelname