Zelfregulatie in het (bewegings-)onderwijs

Activiteit: Oral presentation

Description

Zelfregulatie is als één van de 21e-eeuwse vaardigheden opgenomen in het curriculum van de toekomst. Het ontwikkelen van zelfregulatie bij leerlingen vraagt een andere invulling van lesinhoud en didactische vaardigheden van docenten, waarin zij zich veelal niet bekwaam voelen. Onderliggend onderzoek gaat hierop in en heeft als hoofdvraag:
“Hoe kunnen (LO) docenten effectief ondersteund worden bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij zelfregulatie bij hun leerlingen kunnen stimuleren?”
Op basis van het model voor onderwijskundig ontwerponderzoek hebben Analyse en Exploratie van deze onderzoeksvraag plaatsgevonden en is een theoretisch kader ‘Visie op docentvaardigheden voor zelfregulatie’ ontwikkeld, dat uitmondt in een set van ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor ondersteuning. Op basis hiervan wordt een eerste prototype ondersteuningsaanbod ontworpen, bestaande uit scholing, begeleiding, een herziene docenthandleiding en modelling video’s. Deze wordt vervolgens in twee cycli (herontwerpen, herconstrueren, implementeren, evalueren) uitgewerkt en geëvalueerd op gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit ten aanzien van docentvaardigheden voor zelfregulatie. Hierbij vindt voortdurend uitwisseling plaats tussen kennisstroom (literatuur, expertgroep bestaande uit hoogleraar Onderwijskunde, SLO, lector Praktijkgericht Sportwetenschap) en praktijkstroom (docenten werkend met de methodiek en ondersteuningsaanbod). De ontwikkelde producten worden onder andere verspreid via een online platform en presentaties op congressen van NRO, SLO en KVLO.

In deze interactieve sessie wordt stilgestaan bij de volgende vragen:
1)hoe kun je waardevol omgaan met de ideeën die uit de praktijkgroep en expertgroep komen? Wanneer gaan we kaderen en hoe doen we dat dan?
2)En daaraan gekoppeld: hoe zorgen we ervoor dat de uitkomsten die het ontwerpgericht onderzoek oplevert ook goed generaliseerbaar zijn? Bv. Een docenthandleiding kun je eenvoudig verspreiden, maar wat te doen als het richting intervisie gaat? Wat leveren we dan op?


Periode3 okt. 2018
EvenementstitelNRO Inspiratiebijeenkomst 2018 Praktijkgericht Onderwijsonderzoek
EvenementstypeSeminar
LocatieUtrecht, NetherlandsToon op kaart
Mate van erkenningNational

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • docenten
  • zelfregulering