We can work it out: Het faciliteren van de combinatie van borstvoeding & werk (NoorderRuimte Lunch 2 nov 2022)

  • Sjoukje van Dellen (Speaker)

Activiteit: Invited talk

Description

Borstvoeding heeft belangrijke langetermijneffecten op de gezondheid van zowel kinderen als moeders. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert daarom dat kinderen de eerste zes levensmaanden uitsluitend borstvoeding krijgen en dat borstvoeding daarna, naast aanvullende voeding, wordt voortgezet tot kinderen tenminste twee jaar oud zijn. Veel moeders ervaren echter problemen met borstvoeding en stoppen daardoor eerder dan ze zouden willen. Een reden voor dat vroegtijdige stoppen is de vaak lastige combinatie van borstvoeding en werk.
Sjoukje onderzocht in haar promotieonderzoek hoe de borstvoedende werknemer beter kan worden ondersteund, zowel vóór de terugkeer naar het werk als in de periode erna. In deze lunchlezing vertelt ze welke rol de kwaliteit van de gebouwde omgeving speelt bij het faciliteren van de combinatie van borstvoeding en werk.
Periode2 nov. 2022
Gehouden opResearch Centre for Built Environment – NoorderRuimte

Keywords

  • borstvoeding
  • design research
  • kolfkamers