Twee vormen van kunst: representatief en performatie

Activiteit: Invited talk

Description

In het Timeline Gallery-project in Groningen werkten twaalf kunstenaars in wisselende teams aan interventies in de publieke ruimte van Groningen. Zo ontstond een tentoonstelling in de tijd bestaande uit interventies die door verschillende kunstenaarsteams na elkaar werden uitgevoerd. Rumour Camp, Space Invaders, In Loving Memory en Choreography of Disclosure zijn vier van deze interventies. In deze presentatie functioneren ze als voorbeelden om zichtbaar te maken hoe onze tijd te maken heeft met twee vormen van kunst, die soms naast elkaar bestaan en soms zichtbaar zijn in dezelfde kunstuiting: kunst als representatie en kunst als performatie.
Periode24 mrt. 2021
Gehouden opHOVO, Netherlands

Keywords

  • performatieve kunst
  • representatieve kunst
  • kunstinterventie