Tijd voor toekomst, bezoek minister Dijkgraaf

Activiteit: Invited talk

Description

Geachte etc.

We waarderen het zeer dat we in staat gesteld worden om een impactrijk project te laten zien: Tijd voor Toekomst. De aanleiding van dit project is geworteld in een intergenerationele overdracht van armoede, gebrek aan welbevinden, ongezonde leefstijl en een beperkt arbeidsmarktperspectief. Zo ligt het percentage van mensen met overgewicht voor oost-Groningen boven de 60%.
Door kinderen structureel 8 uren per week extra aanbod te geven trachten we deze ongezonde spiraal te doorbreken. Samen met de praktijk zetten we ons in voor contextgebonden, respectvolle programma’s waarbij de praktijk en het kind een nadrukkelijke stem hebben.
Illustratie: https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/sportwetenschap/tijd-toekomst

Graag zouden we laten zien hoe we dit doen en waar we nog wensen hebben.

Was getekend:
Remo Mombarg, Voorzitter Provinciaal expertteam Tijd voor toekomst, Lector Praktijkgerichte sportwetenschappen, voortrekker landelijk sportlectorenplatform
Nynke Postma, Innovatiebegeleider Tijd voor toekomst, docent-onderzoeker sportkunde


13.45-14.15 , plaats Entrance
1.Introductie Tijd voor toekomst: aanleiding, achtergrond regio en omschrijving problematiek en krachten
2.Rol praktijkgericht onderzoek: context gebonden, stem van het kind, impact ipv disseminatie, lerend
3.Rol van innovatiebegeleider: procesbewaker en lerende evaluaties
4.Emergente rol van studenten: stand van zaken en toekomst

Vragen:

1.Wat is de aanleiding en het doel van Tijd voor Toekomst?
2.Welke impact willen jullie op lange termijn realiseren
3.Wat is de rol van het kind
4.Wat is de rol van de kennisinstelling (Hanzehogeschool)
5.Wat is de rol van de praktijk (onderwijs en gemeente)
6.Wat is de rol van studenten in een dergelijke innovatiewerkplaats

Vragen aan de minister:
•Praktijkgericht onderzoek vormt steeds meer een mooie opleidingsplaats voor toekomstige professionals, de vraag is echter welke rol (docent-onderzoeker) daarvoor nodig is en hoe we voldoende schaal kunnen creëren, terwijl we blijven voldoen aan de impactwens.
•Op welke wijze kunnen we het (landelijk) lerend netwerk rondom multidisciplinaire thema’s zoals de rijke schooldag ook daadwerkelijk lerend laten zijn? Nu (h)erkennen we vergelijkbare regionale problemen, maar het is nog ingewikkeld om een landelijk netwerk op het snijvlak van onderwijs-onderzoek-praktijk te realiseren. Wat is hierbij een mogelijke gedachtengang?
Periode21 apr. 2022
EvenementstitelBezoek minister Dijkgraaf
EvenementstypeConference

Keywords

  • gezonde leefstijl
  • hbo
  • invloeden
  • stimulatie
  • praktijkgericht onderzoek