Testen van ChatGPT checkers

Activiteit: Oral presentation

Description

De opkomst van AI-technologie voor het genereren van teksten heeft in het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. De invloed van deze ontwikkeling begint op vele vlakken van de maatschappij steeds duidelijker te worden.

Ook voor het onderwijs leidt dit tot vragen in hoeverre deze tools toe te laten zijn of zelfs compleet te omarmen. Om een beter inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van de inzet van AI binnen het onderwijs, heeft de Hanzehogeschool in Groningen een aantal onderzoeken uitgevoerd. We zullen in deze presentatie nader ingaan op een specifieke: Detectie van door AI gegenereerde teksten.

Een belangrijke competenties voor alle opleidingen is goed kunnen communiceren en verwoorden over het vakgebied. Hiertoe is het maken van verslagen een verplicht en veel terugkomend onderdeel in het curriculum. Er zijn hiervoor richtlijnen om professioneel of zelfs wetenschappelijk te (leren) schrijven. Na volgen van deze richtlijnen wordt getoetst aan de hand van de kwaliteit van ingeleverde verslagen.

Sinds de introductie van chatGPT kwamen er vanuit de docenten vermoedens van fraude met door met AI gegenereerde verslagen. De examencommissie, die zich over deze gevallen moet uitspreken, wilde weten welke hulpmiddelen om zo objectief mogelijk te oordelen. Daartoe is een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar 6 beschikbare checkers op hun nauwkeurigheid en effectiviteit.

We presenteren de onderzoeksmethode en de resultaten op basis van verschillende verslagen. En voor de best presterende oplossing gaan we nader in op de bruikbaarheid binnen het onderwijs uitgezocht (denk hierbij aan de economische en juridische aspecten).
Periode11 okt. 2023
EvenementstitelTestnet Najaarsevent
EvenementstypeConference
LocatieUtrecht, NetherlandsToon op kaart
Mate van erkenningNational

Keywords

  • AI
  • testmethoden
  • ChatGPT