Talentgerichte ontwikkeling: de taak in de talentdriehoek

Activiteit: Oral presentation

Description

De taak en de principes van talentontwikkeling
Bij de taak en de leeromgeving zijn twee principes van belang.

Principe 1: Iedereen is talentvol en de ontwikkeling van een persoon kan alleen tot stand komen door deze persoon talentvol te benaderen

Voor de taak draait het in dit principe om het zinsdeel ‘door deze persoon talentvol te benaderen’. Met de keuze van het materiaal en de taak geeft de leerkracht vorm aan dit aspect. Interessant materiaal met een uitdagende opdracht doet een beroep op de autonomie en creativiteit van een leerling. In de uitvoering van de taak kan de leerling laten zien wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Door goed naar het gedrag van de leerling bij de uitvoering van een taak te kijken, kan de leerkracht zicht krijgen op de zone van actuele ontwikkeling en op de zone van naaste ontwikkeling. In deze bijdrage leggen we uit hoe een goed vormgegeven taak hierbij kan helpen.

Principe 2: Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig, hebben een grote belangstelling voor de wereld om hen heen en een onderzoekende houding

Dit principe beschrijft het belang van de wereld om kinderen heen. Naast de fysieke wereld van objecten, teksten, tekeningen et cetera zijn kinderen ook nauw betrokken bij de digitale wereld. Kinderen tonen grote belangstelling voor deze werelden, waar ze zich dankzij hun nieuwsgierigheid en onderzoekende houding kunnen ontwikkelen. Kinderen kijken op een speciale, dynamische manier naar de wereld om hen heen.
Periode6 apr. 2017
Gehouden opJeugd, Educatie en Samenleving
Mate van erkenningLocal

Keywords

  • basisonderwijs
  • talentontwikkeling