Taal op school en thuis

  • Bé Poolman (Speaker)

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

De vraag wordt beantwoord of de veronderstelling klopt dat jonge kinderen in de regio Delfzijl de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en zo, ja hoe groot deze groep is. Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld genomen de kinderen niet met een achterstand de school binnen, maar dat de taalprestaties van deze kinderen niet normaal verdeeld zijn, zodat er sprake is van een relatief grote groep (ruim 35%) die wel met een achterstand de school binnenkomt. De vraag voor vervolgonderzoek luidt wat de achtergrondkenmerken zijn van de ouders van deze kinderen.
Periode13 feb. 2013
EvenementstypeOther
LocatieNetherlandsToon op kaart

Keywords

  • basisonderwijs
  • taalachterstand
  • platteland