Summit Excellentie 2014

Activiteit: Participation in conference

Description

Move the world. Workshop Summit Excellentie, Hogeschool van Amsterdam, 2 oktober 2014‘Move the world’ en ‘maak het verschil’ zijn boodschappen die we studenten in het hoger onderwijs en specifiek honours studenten anno 2014 meegeven. Maar hoe zien deze studenten de wereld, hoe groot is hun wereld eigenlijk en krijgen ze de gelegenheid om zich te bezinnen op hoe zij hun maatschappelijke rol willen gaan invullen? In de workshop ontwikkelen we met elkaar ideeën over hoe we honours studenten in het HO kunnen voorbereiden op een rol als verantwoordelijk burger. Wat zouden honours studenten kunnen leren (wat ze nu niet leren) en hoe leren honours studenten over hun maatschappelijke rol?Allereerst wisselen we ervaringen uit met het huidige aanbod binnen honours programma’s. In hoeverre en op welke wijze krijgen honours studenten de gelegenheid zich te verdiepen in maatschappelijke ‘global’ issues en de betekenis daarvan voor hun rol in de maatschappij. Vervolgens gaan we middels een creatieve werkvorm aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe ideeën om honours studenten voor te bereiden op maatschappelijke verantwoordelijkheid. De workshop eindigt met ervaringen uit een cursus wereldburgerschap bij de Hanzehogeschool Groningen, waarbij de elementen ervaringsleren, reflectie op waarden en positieve voorbeelden centraal staan.
Periode2 okt. 2014
EvenementstypeWorkshop
LocatieAmsterdam, NetherlandsToon op kaart