Siméacongres 2015

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

ELS-NL. In de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs worden verschillende instrumenten ingezet voor de signalering van problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Geen van deze instrumenten hebben bewezen voldoende psychometrische eigenschappen. Het doel is om een valide uniform signaleringsinstrument te ontwikkelen voor de opsporing van spraak-, taalproblemen bij kinderen van 1 tot 6 jaar voor zowel de Jeugdgezondheidszorg als voor het basisonderwijs. De huidige vragenlijst ‘Signaleren van spraak-, en/of taalproblemen’ van Siméa is verwerkt in een nieuw signaleringsinstrument: Early Language Screening (ELS-NL). Voor de constructie van het signaleringsinstrument is (1) een consensusstudie uitgevoerd naar het construct ‘spraak-, taalontwikkeling’ en de alarmsignalen van een niet goed verlopende ontwikkeling; (2) is de lijst met alarmsignalen aangevuld met items uit bestaande instrumenten en (3) zijn de ervaringen en wensen van ouders en professionals ten aanzien van signalering in kaart gebracht door middel van semigestructureerde interviews. De vragenlijst bevat op dit moment 75 items die vallen binnen het construct ‘spraak-, taalontwikkeling’. In de normeringsfase wordt de geconstrueerde lijst afgenomen bij een gestratificeerde steekproef van in totaal 2000 ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar in Nederland. De normering is gestart en de eerste resultaten worden tijdens het congres gepresenteerd. ToepasbaarheidOns instrument kan in de toekomst bijdragen aan de gezamenlijke taak van zorg en onderwijs in het signaleren van problemen in de spraak- en taalontwikkeling. De lezing heeft als doel u op de hoogte te stellen van de stand van zaken rond signalering van kinderen met spraak-, taalproblemen.
Periode17 apr. 2015
EvenementstypeConference
LocatieLunteren, NetherlandsToon op kaart

Keywords

  • spraak, - taalontwikkeling
  • preventie