Rijnland Instituut (Externe Organisatie)

Activiteit: Membership of council

Description

Het Rijnland Instituut is een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool, Alfa-college, Drenthe College, Hochschule Osnabrück, Hanzehogeschool, Berufsbildende Schulen Lingen en Berufsschulzentrum am Westerberg. Het is een netwerk waarin kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast door en voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en mbo) en met partners in de beroepenvelden op het gebied van de Duits-Nederlandse internationalisering. Het instituut is een samenwerkingsverband met de focus op kennisontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit een quadruple helix-constructie, de samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers, dus er zijn goede contacten met de euregionale spelers. De partners van het Rijnland Instituut zijn de betrokken onderwijsinstellingen aan Nederlandse en Duitse zijde van de grens. Deze houden zich bezig met het uitwisselen van grensoverschrijdende kennis en werken samen naar één sterke, vitale Europese kennisregio toe voor de young professionals, ons gezamenlijk Human Capital.
Periode1 jan. 2021 → …
Gehouden opRijnland Instituut, Netherlands
Mate van erkenningInternational

Keywords

  • samenwerking bedrijfsleven en kennisinstellingen
  • internationalisatie
  • beroepsonderwijs