Presentatie lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

Activiteit: Participation in conference

Description

“Kennisontwikkeling ten behoeve van de (sport)beroepspraktijk. Wij leiden een sportprofessional op die in staat is om op basis van onderzoek zijn eigen beroepspraktijk te verbeteren en anderen te adviseren”. Hiervoor zijn op het HIS 4 kenniswerkplaatsen voor gecreëerd waar studenten, coördinatoren, onderzoekers, docenten en mensen uit de beroepspraktijk samenwerken aan innovaties in de beroepspraktijk op basis van onderzoek.In deze presentatie wordt informatie gegeven over de kerntaak 3 vacature ‘KWP bewegingsonderwijs en jeugdsport’. Verder wordt uitgelegd wat de Academie Lichamelijke Opvoeding onderneemt om onderzoek en onderwijs te combineren en hoe de onderzoeken/projecten van de kenniswerkplaats zijn onderverdeeld in micro, meso en macro niveau.
Periode20 jun. 2016
EvenementstypeOther

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • kinderen
  • sportdeelname
  • motorische ontwikkeling