Ontwikkeling in taal en motoriek

Luinge, M. (Speaker), Bochane, M. (Speaker), Visser, B. (Speaker)

Activiteit: Invited talk

Description

Workshop over taalontwikkeling, taalstoornissen, motorische ontwikkeling en motorische stoornissen en de samenhang tussen taal en motoriek
Periode18 nov 2020

Keywords

  • taalontwikkeling
  • motorische ontwikkeling