Onderwijs Research Dagen (ORD) 2013

Activiteit: Participation in conference

Description

Honoursonderwijs en Professionele Excellentie: Een focusgroeponderzoek onder vier professies naar het profiel van de excellente professional.

Presentatie ORD 2013, Brussel 31 mei 2013.Het bepalen van karakteristieken van een excellente professional is relevant voor het hoger beroepsonderwijs omdat talentvolle studenten binnen dit onderwijs als excellente beroepsbeoefenaren voor de toekomst gezien kunnen worden. Deze presentatie behelst de beschrijving van deze determinanten gezien vanuit de perceptie van professionals uit het paramedische werkveld, het werkveld van de sportprofessional, de international business professional en de ICT-er.In drie opeenvolgende focusgroepsdiscussies per werkveld (n=12) boden in totaal 77 deelnemers hun perceptie op wat karakteristieken zijn van een excellente professional. Dit resulteerde in een profiel per werkveld. Dat excellentieprofiel werd vervolgens middels de Delphi-panel methode in twee sessies per werkveld door in totaal 81 panelleden op inhoudsvaliditeit getoetst. De profielen kunnen als leidraad dienen voor verdere ontwikkeling van honoursprogramma’s voor de betrokken bacheloropleidingen.
Periode31 mei 2013
EvenementstypeConference
LocatieBrussels, BelgiumToon op kaart

Keywords

  • professionele excellentie
  • focusgroep
  • profiel