Normwaarden voor de PACER-15 test voor het meten van de aerobe fitheid van jongeren van 12 – 17 jaar.

  Activiteit: Oral presentation

  Description

  Titel abstract: Referentiewaarden en bepalende factoren van de aerobe fitheid van jongeren, gemeten met de PACER-15 m test.

  Inleiding: De aerobe fitheid (AF) is een van de belangrijkste componenten van fysieke gezondheid en wordt op basis- en middelbare scholen vaak gemeten met de shuttle run test. Deze test kan op veel scholen echter niet correct worden uitgevoerd, omdat de gymzaal te klein is. In deze situaties kan de PACER-15 test worden gebruikt. Dit is een 15 m-shuttle run test, ontwikkeld voor scholen met een kleine gymzaal, waarbij de loopafstand maximaal 18 m is. Het doel van het onderzoek is 1. Nederlandse leeftijds- en geslachts-afhankelijke referentiewaarden bepalen van de PACER-15 test bij jongeren van 12 -17 jaar. 2. De test-hertest-betrouwbaarheid van de PACER-15 bepalen.
  Methode: Jongeren van 2 middelbare scholengemeenschappen in het noorden van Nederland werden gerekruteerd. Op 1 school werd de PACER-15 2x uitgevoerd. Normwaarden zijn vertaald in percentielwaarden (p5-p95) en er is een lineaire regressie analyse uitgevoerd met de volgende variabelen: leeftijd (A, in jaren) , geslacht (G, jongens =1, meisjes =0) , BMI (B in kg/m2), opleidingsniveau E1 (basis-beroeps), E2 (kader), E3 (mavo), E4 (havo), E5 (vwo) en het aantal uren sport per week (S in uren). De betrouwbaarheid werd berekend met de ICC, met een 95% betrouwbaarheidsinterval (CI-95%) en de level of agreement (LOA).
  Resultaten: 1838 leerlingen werden geïncludeerd (985 jongens, 853 meisjes). Percentielwaarden werden bepaald en in tabellen weergegeven. Bij jongens neemt de AF (in aantal gelopen shuttles) toe met de leeftijd, bij meisjes is er slechts een kleine toename na 13 jaar. Individuele normwaarden kunnen worden bepaald met de regressievergelijking AF = 3,6 + 18,6*G + 4,7*A – 2,2 * B + 3,9*E2 + 11,1*E3 + 12,9*E4 + 23,7*E5 + 2,1*S. De test-hertest-betrouwbaarheid (n=875) was ICC 0,85; (CI-95%: 0,83-0,87) met een LOA van +/- 25,71.
  Conclusie: Er zijn normwaarden geformuleerd van jongeren voor de PACER-15 test. Aan de hand van deze normwaarden kunnen individuele waarden beoordeeld worden. De relatieve test-hertest betrouwbaarheid van de PACER is excellent, de absolute betrouwbaarheid is matig. De test is geschikt om de aerobe fitheid van adolescenten van 12 – 17 jaar te meten op middelbare scholen.
  Periode10 nov. 2016
  Evenementstitel7e Dag van het Sportonderzoek (DSO) 2016: make it count!
  EvenementstypeConference
  Conferentienummer7e
  LocatieGroningen, Netherlands
  Mate van erkenningNational

  Keywords

  • aerobe fitheid
  • testen
  • normwaarden
  • jongeren