Monitorgroep Cocreatie Paddepoel - Groningen (Externe Organisatie)

  • Jannie Rozema (Member)

Activiteit: Membership of council

Description

Cocreatie Paddepoel beoogt de samenwerking tussen wijkbewoners en de gemeente Groningen voor een duurzame ontwikkeling van de wijk tot stand te brengen. Daarvoor is o.a. wijkbewoner als procesbegeleider aangesteld. De taak van de Monitorgroep Cocreatie Paddepoel is om het proces van de cocreatie te evalueren en te ondersteunen. In de monitorgroep hebben zowel wijkbewoners, de gemeente Groningen, maatschappelijke organisaties, ondernemers als een kennisinstelling zitting. Ik zit er namens Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum NoorderRuimte.
Periode20162020
Gehouden opMonitorgroep Cocreatie Paddepoel - Groningen, Netherlands
Mate van erkenningLocal

Keywords

  • bewonersinitiatieven
  • wijkontwikkeling