Kick-off event DigiAgro 3

Activiteit: Other

Description

De hoofddoelstelling van het DigiAgro3 project is het ontwikkelen van een krachtig regionaal ecosysteem van bedrijven die samen de nieuwe waardeketen voor ontwikkeling, levering en gebruik van agrobots vormen, en die in samenwerking met de regionale kennisinstellingen hun innovatieve producten en diensten kunnen (blijven) ontwikkelen.
Onder “agrobots” verstaan we autonome systemen voor gebruik in de land- en tuinbouw. Dat kunnen volledige robots zijn, maar ook autonome werktuigen die achter een tractor gebruikt worden. Gezien het zeer specialistische deep-tech karakter van deze technische ontwikkeling, is een sterke samenwerking nodig tussen bedrijven en kennisinstellingen.
Periode27 feb. 2024
Mate van erkenningRegional

Keywords

  • ecosystemen
  • agrobots
  • regionaal ecosysteem
  • regionaal kennissyteem
  • land- en tuinbouw