Kenniscafé bewonersparticipatie in de versterking en daarbuiten

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

Kenniscafé 'Bewonersparticipatie in de versterking en daarbuiten'
Op 28 juni 2022 houdt het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen een Kenniscafé met als thema bewonersparticipatie. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we in kaart gebracht hoe bewonersparticipatie naar een hoger niveau getild kan worden in de versterkingsopgave en het toekomstperspectief van Groningen. Dit actuele thema en onze bevindingen brengen we graag onder de aandacht tijdens het Kenniscafé.


We starten het Kenniscafé om 15.00 uur met een introductie vanuit het Kennisplatform en een toelichting op de bevindingen van ons onderzoek. Tijdens een Q&A sessie licht Fred Mahler zijn ervaring toe met participatie in de dorpen Steendam en Tjuchem. Hij vertelt over de initiatieven Dorp in Eigen Hand en VanOnderen waarin de versterking een grote rol speelt. Wat gaat hier goed, waar lopen ze in de dorpen tegenaan en hoe kunnen andere dorpen hiervan leren?Na afloop van de Q&A sessie volgt een paneldiscussie waarin professionals plaatsnemen die actief zijn in het dossier. Onder leiding van Jelte Posthumus wordt bewonersparticipatie vanuit verschillende invalshoeken belicht: binnen de versterking en de Groningse democratie. Liesbeth van de Wetering zet zich als programmamanager bij de Provincie Groningen in voor een sterke lokale democratie. Als adviseur Gebiedsgericht Werken bij de Gemeente Eemsdelta, adviseert Sarah Spinder de gemeente over de manieren waarop gemeentemedewerkers beter kunnen samenwerken met inwoners, ondernemers en andere partners. Adviseur bij KAW Architecten Marcel Tankink was betrokken bij hun onderzoek naar bewonersbeleving in de versterking, dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Dorpenaanpak. Een onderzoeker van het Kennisplatform, nauw betrokken bij het rapport Perspectief van bewoners in de versterking, heeft kennis over bewonersparticipatie in versterkingstrajecten: hoe worden bewoners al betrokken én hoe zou dit beter kunnen?

Periode28 jun. 2022
EvenementstypeOther
LocatieZeerijp, NetherlandsToon op kaart
Mate van erkenningNational

Keywords

  • bewonersparticipatie
  • versterking
  • kenniscafé