International entrepreneurship competition on Healthy Lifestyle

 • Jorg Andree (Speaker)
 • Immo Dijkma (Speaker)
 • Jacqueline Selker (Speaker)
 • Paul Beenen (Speaker)
 • de Jong, J. (Speaker)

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

De focus in WP7 ligt op ondernemerschap en ondernemend gedrag. Twee belangrijke ingrediënten voor innovatie. De ondernemer- schapscompetitie helpt lokale initiatieven op gang te brengen en geeft deelnemers de kans om hun ondernemersvaardigheden niet alleen te testen, maar vooral te ontwikkelen. Ondernemend gedrag is erg belangrijk voor professionals die binnen of buiten hun vakgebied willen innoveren. Omgaan met een wereld die steeds sneller verandert en grote, complexe problemen veroorzaakt (wicked problems), vraagt om professionals die met ambiguïteit kunnen omgaan en in multidisciplinaire teams kunnen werken.
De wedstrijd is gebaseerd op twee belangrijke modellen. In eerste plaats effectuation, een model voor ondernemend gedrag en co-creatie. Het helpt de deelnemers om te werken met
de beschikbare middelen, de stakeholders met betrokkenheid en een toekomst die ze zelf vorm kunnen geven. De tweede is design thinking, een model voor het ontwerpen van producten, diensten en sociale innovatie. Deelnemers leren hoe ze empathie kunnen
gebruiken en hoe ze klantinzichten kunnen krijgen. Het helpt hen ook om gebruik te maken van hun eigen creativiteit en om hun ideeën te testen door middel van prototyping.
Door met deze modellen te werken en echte lokale projecten te starten zal een netwerk van gewillige stakeholders groeien. En dit netwerk is een van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot een duurzame manier om te leren ondernemend gedrag te gebruiken bij het stimuleren van een gezonde levensstijl.
Periode20192021
EvenementstypeWorkshop
Mate van erkenningInternational

Keywords

 • healthy ageing
 • praktijkgemeenschappen
 • ondernemerschap
 • competitie
 • Erasmus plus
 • kennisalliantie