International Conference 'Building the Future of Health'

Activiteit: Participation in conference

Description

Presentatie op het symposium Krimp en welzijn deel 1. Hoe borgen we zorg, zowel de cure als de care, in krimpgebieden? Hoe houden we het voorzieningenniveau op peil? Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen brengt de opgave in beeld en schetst mogelijke (ruimtelijke) oplossingsrichtingen. Met aandacht voor verschillende ruimtelijke schaalniveaus en de (eind)gebruikers, biedt het symposium inzicht in lopend onderzoek naar de gebouwde omgeving, zorgvoorzieningen, dienstverlening en bewonersinitiatieven.
Periode1 jun. 2016
EvenementstypeConference
LocatieGroningen, NetherlandsToon op kaart

Keywords

  • krimpgebieden
  • gezondheidszorg