Inspiratiesessie Arbeidspools

  Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

  Description

  In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijke rechtsvorm waarin je een arbeidspool kunt gieten. Het gaat hierbij om arbeidspools waarin mensen zitten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De rechtsvorm waarin je een arbeidspool kunt gieten staat de samenwerkende partijen geheel vrij. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een Stichting. Een coöperatie is ook een geschikte vorm. Een coöperatie is een rechtsvorm voor en door leden: de leden hebben zeggenschap, zijn klant en tevens financier. Hiermee kun je een grote betrokkenheid van leden tot stand brengen. De werknemers in een dergelijke arbeidspool komen vaak bij de arbeidspool in dienst en worden dan uitgeleend middels detachering. De opleiding en begeleiding vindt plaats vanuit de arbeidspool. In het kader van de Participatiewet en quotumregeling is het van belang dat een dergelijke inleenconstructie via de arbeidspool meetelt voor de extra te realiseren banen op grond van voornoemde wet. Deze detacheringen tellen dan mee bij de inlener. Dit wordt nog uitgewerkt in lagere regelgeving, evenals de eventuele mogelijkheid om het quotum over te dragen.
  Periode12 feb. 2015
  EvenementstypeConference
  Mate van erkenningRegional

  Keywords

  • arbeidsmarkt
  • arbeidspools
  • participatiewet
  • rechtsvormen