Indoor Comfort Index : validatie van het meetinstrument

Activiteit: Invited talk

Description

How to validate a questionaire that will be used in a quantitative research, relation with Cronbach Alpha and Kuder-Richardson
Periode15 mei 2018

Keywords

  • kwantitatief onderzoek
  • meetinstrumenten
  • binnenklimaat