Hoorspel: pianoles voor CI-gebruikers

Harris, R. (Invited speaker)

Activiteit: Invited talk

Description

In deze presentatie voor logopedisten uit heel Nederland die met Cochleair Implantaat-gebruikers werken, wordt een pilot beschreven waarin drie CI-gebruikers piano hebben leren spelen. Er zijn drie redenen om deze doelgroep met muziek in aanraking te brengen: 1) muziek is een biologische eigenschap van de mens: ook CI-gebruikers zijn muzikaal; 2) er kan transfer vinden van het muzikale naar het linguïstische domein: CI-gebruikers kunnen beter leren horen; en 3) sociale inclusie: misschien het belangrijkste aspect, immers, door muziek te maken kunnen CI-gebruikers aan sociale situaties deelnemen waarvan zij vroeger waren uitgesloten, bijvoorbeeld met anderen naar muziek luisteren, samen met anderen muziek te maken, en samen concerten bij te wonen.
Periode9 nov 2018
Gehouden opUniversity of Groningen - University Medical Center Groningen - Department of Otolaryngology, Netherlands
Mate van erkenningRegional

Keywords

  • biologische eigenschappen
  • muziekonderwijs
  • transfereffecten
  • sociale inclusie
  • cochleair implantaten