Healthy Ageing Talk: Susan Ketner over aanpak kindermishandeling

Activiteit: Invited talk

Description

​Healthy Ageing Talks willen samenbrengen, inspireren, prikkelen en uitnodigen. De lectoren en onderzoekers van de Hanzehogeschool werken hard aan de urgente transitie naar een gezonde en actieve samenleving. Samen met studenten, burgers, bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Ieder op zijn of haar eigen terrein, ieder vanuit zijn of haar eigen vakgebied. Maar altijd vanuit één van onze drie strategische thema's Kansengelijkheid & Participatie, Gezonde Leefstijl & Leefomgeving of Kwetsbaarheid & Passende zorg. Met onze Healthy Ageing Talks willen we kennis, inzichten en werkwijzen over de grenzen van onze eigen vakgebieden delen.

In haar onderzoek en vanuit haar leeropdracht werkt Susan aan Kansengelijkheid & Participatie, een van de drie kernthema's van Hanze Healthy Ageing.
Periode24 jan. 2022
Gehouden opCentre of Expertise Healthy Ageing
Mate van erkenningRegional

Keywords

  • gezond ouder worden
  • kindermishandeling
  • kansengelijkheid
  • participatie