HanzePro Waterstof: Energie en Veiligheidswetgeving WOVC

Activiteit: Oral presentation

Description

Waterstof gaat als energiedrager een hele prominente rol innemen in onze energievoorziening Hiervoor is een (steeds groter groeiende) behoefte aan kennis en kunde op een groot aantal terreinen nodig om de voorliggende vraagstukken te kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan inpassing in de huidige infrastructuur, sociale acceptatie en technische vraagstukken. Grote vraagstukken liggen er ook op het juridische domein. Wetgeving voor waterstof is nog in ontwikkeling, maar de energietransitie mag hierdoor niet worden vertraagd. De vraag is hoe ga je hier mee om?

In deze cursus staat Energierecht en Veiligheidswetgeving centraal met de focus op gebruik van waterstof in de sectoren transport & distributie, de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit.
Periode19 okt. 2023
Mate van erkenningRegional

Keywords

  • energietransitie
  • duurzame energie
  • waterstof
  • energierecht
  • veiligheidswetgeving
  • vergunningen
  • gas- en decarbonisatie
  • juridisch onderzoek