Gezond oud worden

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

Driekwart van de eerstelijns fysiotherapeuten is bekend met de term kwetsbaarheid maar slechts 17% gebruikt in zijn praktijkvoering frailty-indexen of indicatoren, blijkt uit recent onderzoek van de Hanzehogeschool en het NPi . Meer kennis en kunde op het vlak van kwetsbaarheid en de gevolgen voor de uitoefeningen van het vak zijn hard nodig. Vandaar dat het NPi een masterclass 'kwetsbaarheid' organiseert. Op dit moment zijn 2 op de 10 patiënten in de fysiotherapiepraktijk 65 jaar of ouder en dat aantal zal gaan toenemen. Van de 65-plussers hebben 40% twee of meer chronische aandoeningen en van de groep thuiswonende ouderen is ongeveer een kwart kwetsbaar. Dit betekent dat ze een verhoogd risico hebben op bijvoorbeeld vallen, een ziekenhuisopname of overlijden. De toename van het aantal ouderen met complexe gezondheidsproblematiek zorgt voor een verandering in de rol van de fysiotherapeut bij het begeleiden van de patiëntengroep. In plaats van het managen van één ziekte, klacht of aandoening vind er een verschuiving plaats naar casemanagement. Dit vraagt om eerstelijnszorg waarbij de fysiotherapeut naast zijn eigen gespecialiseerde kennis ook de vaardigheid heeft om met andere disciplines samen te werken en een bepaalde mate van kennis te ontwikkelen buiten zijn eigen vakgebied. Deze rol van de fysiotherapeut kan vorm krijgen bij het signaleren van risicogroepen en het voorkomen van kwetsbaarheid tot en met het behouden van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen. De masterclass geeft inzicht in het fenomeen kwetsbaarheid en de veranderende rol van de fysiotherapeut met betrekking tot de zorg voor de kwetsbare ouderen. Op een interactieve manier willen we kijken wat er nodig is om samen met andere zorgverleners kwalitatieve en efficiënte zorg te leveren aan deze groep ouderen. Er wordt aandacht besteed aan het signaleren en in kaart brengen van de complexe gezondheidsproblematiek van de kwetsbare oudere. Het ICF- model wordt gebruikt om de factoren te ordenen die een rol spelen op niveau van lichaamsfuncties/ anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie met aandacht voor externe en persoonlijke factoren die hierbij van invloed zijn. Er wordt besproken welke meetinstrumenten tot onze beschikking staan voor het vastleggen en evalueren van de gezondheidstoestand van de kwetsbare ouderen. Er wordt samen gekeken naar de inhoud en opbouw van fysiotherapeutische interventies gericht op preventie, verminderen van kwetsbaarheid en het behoud van zelfredzaamheid.
Periode2014
EvenementstypeOther
LocatieNetherlandsToon op kaart

Keywords

  • ouderenzorg
  • dementie
  • preventie