Gezinsrelaties tijdens detentie: een verkenning van de Five Minute Speech Sample

  • Simon Venema (Speaker)

Activiteit: Invited talk

Description

Het onderhouden van gezinsrelaties tijdens detentie kan gunstige gevolgen hebben voor zowel gedetineerde als voor zijn of haar gezinsleden (Dyer, Pleck, & McBride, 2012; Poehlmann-Tynan & Arditti, 2018). Vanuit maatschappelijk en wetenschappelijk oogpunt is er steeds meer aandacht voor de rol van gezinsrelaties in detentie. Onderzoek naar gezinsrelaties is echter ingewikkeld, vanwege de complexe aard van deze relaties. Vragenlijsten en zelfrapportages zijn niet altijd voldoende in staat om de complexiteit van relaties volledig te vangen, en de “gouden standaard” van observationeel onderzoek naar interacties tussen familieleden zijn tijdsintensief in een detentiesetting moeilijk realiseerbaar. Een recente methodologische innovatie in het meten van gezinsrelaties is de Five Minute Speech Sample (FMSS). Hierbij wordt de respondent gevraagd om voor 5 minuten, met minimale onderbreking, te spreken over een gezinslid. De FMSS wordt opgenomen en gecodeerd. De FMSS lijkt een veelbelovend meetinstrument vanwege de samenhang met observationele metingen van ouder-kindinteracties (Weston, Hawes, & Pasalich, 2017) en met het welzijn en gedrag van kinderen (Bullock & Dishion, 2007; Psychogiou, Daley, Thompson, & Sonuga-Barke, 2007). De FMSS kan uitkomst bieden om licht te schijnen op gezinsrelaties tijdens detentie. Dit meetinstrument is echter nog niet eerder toegepast in een detentiesetting. In ons lopende onderzoek hebben wij de FMSS bij 20 gedetineerde vaders in de penitentiaire inrichting in Veenhuizen afgenomen. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de eerste resultaten van deze gegevensverzameling, en worden nieuwe vraagstukken rondom het meten van familierelaties binnen en buiten detentie verkend.
Periode26 nov. 2019
EvenementstitelNederlands Platform voor Survey Onderzoek Innovatiedag
EvenementstypeConference
LocatieDen Haag, NetherlandsToon op kaart

Keywords

  • gezinsbenadering
  • meetinstrumenten
  • detentie
  • kinderen