Geriatrisch Kinesitherapie Congres

Activiteit: Participation in conference

Description

Kwetsbaarheid van oudere mensen wordt beïnvloed door fysieke, psychische en sociale factoren. Fysiotherapeuten zijn vaak in eerste instantie gericht op fysieke interventies bij (dreigende) kwetsbaarheid. Uit de literatuur is bekend dat sociale factoren van invloed zijn op gezondheid. Deze samenhang is tweeledig: enerzijds heeft een sociale integratie de gezondheid van het individu, en anderzijds is een goede gezondheid een voorwaarde voor sociale participatie. Wellicht is zijn de mensen die fysieke interventies nodig hebben ook juist de mensen die het meest sociaal kwetsbaar zijn? Welke factoren zijn bepalend voor sociale kwetsbaarheid en hoe is dat van invloed op de fysieke toestand? Zijn deze sociale factoren ook te beïnvloeden? In deze presentatie zullen deze onderzoeksvragen verkend worden en de ideeën voor onderzoek gepresenteerd.
Periode14 mei 2014
EvenementstypeConference
LocatieGent, BelgiumToon op kaart

Keywords

  • fysiotherapie
  • ouderen
  • sociale participatie