Gemotiveerd in het MBO

Activiteit: Oral presentation

Description

Aansluitend bij bestaand onderzoek waaruit blijkt dat binding met school en een goede relatie tussen leerling en leerkracht risico-reducerende factoren zijn bij voortijdige schooluitval, is gekozen voor een interventie gericht op het positief beĆÆnvloeden van de emotionele betrokkenheid van MBO-studenten op niveau 1 en 2 via wekelijkse sportlessen. Deze lessen zijn ingericht volgens de principes van ondersteunend bewegingsonderwijs, dat wil zeggen dat de sportdocent in zijn lesgeefgedrag aansluit bij drie basisbehoeften van de studenten: de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Naast het lesgeefgedrag is veel aandacht besteed aan de randvoorwaarden waaraan het sportprogramma moet voldoen.
Periode2015
EvenementstitelGemotiveerd in het MBO
EvenementstypeOther
LocatieEmmen, NetherlandsToon op kaart

Keywords

  • mbo
  • motivatie
  • sportonderwijs
  • schooluitval