Evaluatie pilot brugfunctionaris

Kassenberg, A. (Speaker)

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

Op twee basisscholen in de stad Groningen wordt onderzocht of en hoe een ouderconsulent kan bijdragen aan de verbetering van de relatie tussen school en (kansarme) gezinnen in de wijk. Het uitgangspunt is dat thuis ontwikkelingsondersteuning vooral gunstig is. De voorlopige uitkomst: de ouderconsulent werkt drempelverlagend voor contact tussen ouders en school.
Periode2014
EvenementstypeOther
Locatie, Netherlands

Keywords

  • brede scholen
  • ouderbetrokkenheid