Een stap naar voren: preventief en omgevingsgericht werken vanuit het CJG

Kassenberg, A. (Speaker), van der Honing, N. (Speaker), L. de Vries (Speaker)

Activiteit: Invited talk

Description

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben vanuit de Wet maatschappelijke ontwikkeling sinds 2007 een belangrijke taak: preventie en het bieden van laagdrempelige opvoedingshulp aan ouders bij lichte opgroei- en opvoedvragen, en waar nodig doorverwijzen naar zwaardere vormen van hulp. De omwenteling naar deze manier van werken gaat bij de huidige professionals van het CJG (pedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers en sociaal verpleegkundigen) gepaard met onzekerheid over hoe zij . Het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool volgt en begeleidt deze omwenteling in twee Groningse wijken. De uitgangssituatie is in kaart gebracht en er wordt momenteel geƫxperimenteerd met preventief en omgevingsgericht werken aan de hand van twee casussen. De kansen en de hobbels tijdens dit traject die de professionals ervaren worden tijdens de presentatie besproken.
Periode4 dec 2014
Gehouden opCentra voor Jeugd en Gezin , Netherlands

Keywords

  • gezinszorg
  • jeugdzorg
  • preventie
  • omgevingsgericht werken