Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht

 • Rineke Smilde (Speaker)

  Activiteit: Invited talk

  Description

  Presentie gehouden bij een besloten expert meeting van de KNAW en de Boekmanstichting in Amsterdam. Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen vanuit mijn werk als lector aan het PCC van de Hanzehogeschool Groningen. Samen met een collega leid ik het lectoraat Lifelong Learning in Music. Dat doe ik al sinds 11 jaar. Centraal in het lectoraat staat het concept van Lifelong Learning, dat in een notendop te omschrijven valt als het vermogen om adaptief en proactief te kunnen reageren op veranderingen (in de samenleving). LL wordt omschreven door learning theorist Peter Jarvis als:“The combination of processes throughout a lifetime whereby the whole person - body (genetic, physical and biological) and mind (knowledge, skills, attitudes, values, emotions, beliefs and senses) – experiences social situations, the perceived content of which is then transformed cognitively, emotively or practically (or through any combination) and integrated into the individual person’s biography resulting in a continually changing (or more experienced) person” (Jarvis, 2006, p. 134). De samenleving verandert snel, en dat geldt dus ook voor de beroepspraktijken van musici en kunstenaars in de samenleving. Wat betekenen deze veranderingen, en hoe geef je de verschillende rollen die je vandaag de dag in de samenleving als kunstenaar en musicus kunt vervullen vorm? We maken deel uit van het kenniscentrum Kunst en Samenleving en met kunst en gezondheid(szorg) houden we ons in dit kenniscentrum ook bezig. Een van onze grootste onderzoekslijnen is Healthy Ageing through Music & the Arts. Healthy ageing is een belangrijk speerpunt van onderzoek in Noord-Nederland en de Hanzehogeschool heeft, samen met het UMCG, een sleutelpositie in dit geheel. Het onderzoekportfolio binnen dit kennisdomein is groeiend. We hebben inmiddels, veelal samen met internationale partners, een aantal (naar wij menen) waardevolle projecten gedaan. Voorbeelden van projecten die momenteel lopen zijn onderzoek naar het werken in creatieve muziekworkshops met kwetsbare ouderen (hieraan is tevens een promotieonderzoek verbonden), en ook is er een promotieonderzoek naar de loopbaanontwikkeling en het levenslang leren van oudere beeldende kunstenaars. Tevens onderdeel van een promotieonderzoek (dit i.s.m. het UMCG) is het project Parkingsong: singing in patients with Parkinson’s Disease.
  Periodedec. 2015
  Gehouden opKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Netherlands
  Mate van erkenningNational

  Keywords

  • kunst
  • samenleving
  • veranderingsprocessen