Docentstrategieën voor online gemeenschapsvorming in het hoger onderwijs: een systematische review

  • Langeloo, A. (Speaker)
  • Marca Wolfensberger (Speaker)
  • Claudia Luijer (Speaker)

Activiteit: Oral presentation

Description

Een gevoel van saamhorigheid onder studenten en tussen studenten en docenten is belangrijk voor goed onderwijs, ook voor online onderwijs. Door de plotselinge overschakeling naar afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis worstelden docenten met het creëren van gemeenschappen. Betekenisvolle verbindingen en betrokkenheid tussen docenten en studenten ontstonden moeizaam online. Deze systematische review bundelt de kennis over gemeenschapsvormingsstrategieën voor het online hoger onderwijs en presenteert praktijkgerichte adviezen voor docenten. Zevenentwintig artikelen zijn geïncludeerd in onze reviewstudie. Met behulp van een inductieve thematische analyse ontdekten we vier hoofdthema’s: (1) pedagogisch-didactische strategieën, (2) sociale interacties, (3) de leercontext en (4) verscheidenheid in de studentpopulatie. Drie kernstrategieën waarmee docenten gemeenschapszin kunnen bevorderen vloeien hieruit voort: (a) tijdens en buiten onderwijsactiviteiten ruimte maken en aandacht hebben voor gemeenschapsvorming, (b) goede, gelijkwaardige communicatie gebruiken en (c) een gevoel van nabijheid creëren. Om betekenisvolle verbindingen en betrokkenheid te bewerkstelligen moeten het onderwijs en al haar deelnemers nadrukkelijk bewust zijn van het belang van gemeenschapszin en de extra uitdagingen hierin voor online onderwijs.
Periode7 jul. 2023
EvenementstitelOnderwijs Research Dagen 2023: Kans op Balans
EvenementstypeConference
LocatieAmsterdam, NetherlandsToon op kaart
Mate van erkenningNational

Keywords

  • online gemeenschapsvorming
  • hoger onderwijs