Developmental coordination disorder

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

In de motorische ontwikkeling van een kind vinden in alle leeftijdsstadia ontwikkelingen plaats in zowel de fijne als de grove motoriek. Niet bij alle kinderen is dit vanzelfsprekend. 3 tot 10% van de kinderen heeft het DCD. Bij kinderen met het DCD worden dagelijkse activiteiten, die motorische coördinatie vereisen, duidelijk slechter verricht dan men, op grond van chronologische leeftijd en gemeten intelligentie, zou verwachten. Met behulp van verschillende soorten screeningsinstrumenten zoals observatielijsten, checklisten, vaardigheidstesten ect., kan DCD bij een kind worden gesignaleerd. Het gevaar van het toepassen van één van deze testen is echter dat alle testen hun tekortkomingen hebben. Het combineren van meerdere standaarden kan hiervoor de oplossing zijn. GLOMOS is een goed kwalitatief meetinstrument om na te gaan of een kind daadwerkelijk te maken heeft met het DCD. Daarentegen kan voor de diagnostiek van DCD ook een kwantitatief meetinstrument gebruikt worden: de Movement-ABC-2. Naast meer informatie bevat deze workshop verschillende voorbeelden en casussen over het signaleren van DCD en het stellen van een diagnose op basis van verschillende testen.
Periode2016
EvenementstypeConference

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • kinderen
  • motorische ontwikkeling
  • testen