Dementie en motoriek, in het bijzonder paratonie en de fysiotherapeutische behandeling

Activiteit: Invited talk

Description

Met de toenemende vergrijzing in ons land zal er ook een toename plaatsvinden van het aantal ouderen met dementie. Dementie, met als voornaamste oorzaak de ziekte van Alzheimer, wordt in het algemeen vooral gezien als een ziekte waarbij cognitieve problemen optreden. Dat er ook al in een vroeg stadium motorische stoornissen optreden is veel minder bekend. Pas in een laat stadium worden de motorische problemen dusdanig groot dat de fysiotherapeut wordt ingeschakeld. Het is van belang om als fysiotherapeut kennis te hebben van de verschillende vormen van dementie en de daarmee gepaard gaande verschillen in motorische stoornissen. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in werkzame interventies en de juiste meetinstrumenten in te kunnen zetten. In deze masterclass wordt inzicht gegeven in de motorische problemen bij dementie (o.a. paratonie) en worden handvatten voor de praktijk gegeven.
Doel
Na deze masterclass is de deelnemer in staat de verschillen in motorische stoornissen te herkennen en hier de passende meetinstrumenten op in te zetten. Daarnaast heeft de deelnemer handvatten voor de praktische consequenties gekregen.
Periode30 mrt. 2020
EvenementstitelDementie en motoriek, in het bijzonder paratonie en de fysiotherapeutische behandeling: Masteropleiding Geriatriefysiotherapie
EvenementstypeCourse
Mate van erkenningLocal

Keywords

  • paratonie
  • dementie
  • bewegingsstoornissen
  • fysiotherapie