De kracht van sport

Activiteit: Invited talk

Description

In deze presentatie staat centraal hoe het bewegingsonderwijs kan worden aangepast op kinderen met een beperking. We weten dat kinderen met een beperking duidelijk minder vaak sporten en/of lid zijn van een vereniging. Desondanks heeft sport ook voor deze kinderen een betekenis. Zo kan sport een middel zijn om hyperactiviteit, emotionele problemen en externaliserende gedragsproblemen te verminderen. Een voorbeeld van een nationaal sportstimuleringsproject gericht op kinderen met een beperking is Special Heroes. Hier worden kinderen met beperkingen stapje voor stapje geïntroduceerd in een sport. Een ideale leeromgeving gewenst gedrag en zelfsturing moeten stimuleren, maatwerk en een prikkelende omgeving bieden voor iedere leerling en aansluiten bij de wensen van de kinderen. Aanbevelingen voor de toekomst om een passende leeromgeving, ook voor de kinderen met een beperking, te creëren zijn dan ook om specifieke hulp in te schakelen bij het vormgeven van de introductielessen. Daarnaast is deskundigheidsbevordering van sportcoaches en jeugdleiders van REC4 nodig en moeten varianten van sportaanbod worden ontwikkeld met effect op sportief gedrag bij specifieke doelgroep & onderzoek effect.
Periode2016
EvenementstitelKinderen met gedragsproblemen en sport? Special Heroes
EvenementstypeOther
LocatieNetherlandsToon op kaart

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • kinderen
  • sportdeelname
  • motorische ontwikkeling