De energietransitie en gebouwd erfgoed, dynamische besluitvorming op alle schaalniveaus

Activiteit: Oral presentation

Description

Presentatie voor diverse programmaleiders en medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, 24 april 2018. De presentatie betrof de stand van zaken van het promotieonderzoek van Maarten Vieveen (theoretisch kader, empirisch onderzoek), waarna gediscussieerd werd over actuele themas aangaande de energietransitie en gebouwd erfgoed in Nederland.
Periode24 apr. 2018
Gehouden opRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Netherlands
Mate van erkenningNational

Keywords

  • energietransitie
  • erfgoed
  • besluitvorming
  • ontwerpen
  • monumenten
  • planologie