COP STUDY MODULES

 • de Jong, J. (Member)
 • Paul Beenen (Member)
 • Danielle Louise Norager Johansen (Member)

Activiteit: Other

Description

Leefstijlgerelateerde gezondheidsproblemen vragen om een verschuiving naar preventie met zowel impactgedreven structuren als professionals, die specifiek zijn opgeleid om dit proces te begeleiden. Tot dusver waren de inspanningen om de levering van evidence-based zorg te verbeteren grotendeels gericht op kennis van zorgverleners en ondersteuning van beslissingen. Systematische reviews suggereren echter dat educatieve of op kennis gebaseerde interventies gericht op individuele zorgverleners om de kwaliteit van zorg te verbeteren grotendeels mislukt zijn. Daarom is het hoofddoel van deze leermodule het coördineren van de ontwikkeling, proefneming, publicatie en promotie van nieuwe open access leermiddelen voor de ontwikkeling van innovatief onderwijs voor en door middel van Healthy Ageing, Healthy Lifestyle en community-based interventies. In
het licht van het project Community of Practice for a Healthy Lifestyle was het gepland en logisch om cursussen te ontwikkelen over: a) wat is een gezonde levensstijl en b) wat community-based interventie is en hoe te beoordelen. In de loop van de projectperiode kwam en werd echter duidelijk dat de rol van de
burger een zeer belangrijke stakeholder is die vaak terzijde wordt geschoven of vergeten. Dit ondanks het feit dat de burger centraal staat in de hele keten van kennisontwikkeling en sociale innovatie. Daarom werd een derde cursus over het onderwerp burgerwetenschap voor gezondheid ontwikkeld. Daarom zijn
de volgende drie modules ontwikkeld:
1. Wat is een gezonde levensstijl, gezond ouder worden?
2. Wat is een gemeenschapsgerichte interventie en hoe moet deze worden beoordeeld?
3. Burgerwetenschap voor gezondheid
Alle modules kunnen op zichzelf worden aangeboden voor buitenschoolse doeleinden, maar ook om te worden geïntegreerd en benut in gezondheids- of aanverwante bachelorprogramma's (EQF 6). Elke module heeft een studielast van 1-2 studiepunten (circa 40 uur). Elke module beschrijft de inhoud, competenties en leerresultaten, een generieke opzet van elke module is opgenomen met richtlijnen en aanbevelingen.
Periode4 jan. 2021
Mate van erkenningInternational

Keywords

 • gezond oud worden
 • praktijkgemeenschappen
 • burgerwetenschap
 • gezonde leefstijl
 • gemeenschapsgebaseerde interventie
 • Erasmus plus
 • kennisalliantie
 • studiemodules