Congres 'gezond uit het gevang'

  • Polstra, L. (Keynote/plenary speaker)
  • Gerda van Lingen (Keynote/plenary speaker)

Activiteit: Participation in workshop, seminar, course

Description

Programmaboekje van het congres Gezond uit het gevang gehouden op 11 oktober 2012 te Groningen.
Thema: Samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen en Stichting Exodus organiseert de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) van het Instituut voor Rechtenstudies onder de vlag van het Lectoraat Arbeidsparticipatie het congres “Gezond uit het gevang”. Het congres beoogt een kennisuitwisseling tussen diverse betrokkenen rondom het thema resocialisatie en re-integratie van (ex) gedetineerden. We verkennen met een aantal Engelse sprekers de overeenkomsten en verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse aanpak. Tijdens het congres komen de volgende thema’s aan bod:
Emotionele gezondheid, financiële gezondheid en sociaaljuridische inbedding van (ex) gedetineerden evenals de thema’s werk/inkomen en zorg.
Periode11 okt. 2012
EvenementstypeConference
Organisator
LocatieGroningen, NetherlandsToon op kaart
Mate van erkenningInternational

Keywords

  • gevangenissen
  • modernisering
  • gedetineerden
  • gezondheid
  • familie
  • gevangeniswezen
  • ex-gedetineerden