Buro Bries (Uitgeverij/uitgevend instituut)

  • Claudia Y.D. van Orden (Peer reviewer)

Activiteit: Publication peer-review

Description

Bijdrage geleverd aan rapport 'Sociaal Ondernemerschap in Noord-Nederland', uitgave van buro Bries, in opdracht van Werk in Zicht.
Periodejan. 2018
Type uitgeverPublisher
Mate van erkenningRegional

Keywords

  • sociaal ondernemerschap