Brainstormsessie Erfgoed in Beweging 2023

  Activiteit: Other

  Description

  Sessie met een brede vertegenwoordiging van werkveldpartners over urgente opgaven in de erfgoedsector in Groningen; gelijktijdig brede imput voor de (vernieuwde) thematiek van het congres Erfgoed in Beweging in 2023.
  Periode14 jul. 2022
  Gehouden opResearch Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Mate van erkenningRegional

  Keywords

  • monumenten
  • energie
  • herbestemming
  • versterking
  • vergeten erfgoed
  • erfgoededucatie
  • kennisdeling