Bewegingsstoornissen bij dementie en in het bijzonder paratonie

Activiteit: Invited talk

Description

Met de toenemende vergrijzing in ons land zal er ook een toename plaatsvinden van het aantal ouderen met dementie. Dementie, met als voornaamste oorzaak de ziekte van Alzheimer, wordt in het algemeen vooral gezien als een ziekte waarbij cognitieve problemen optreden. Dat er ook al in een vroeg stadium motorische stoornissen optreden is veel minder bekend. Pas in een laat stadium worden de motorische problemen dusdanig groot dat de fysiotherapeut wordt ingeschakeld. Het is van belang om als fysiotherapeut kennis te hebben van de verschillende vormen van dementie en de daarmee gepaard gaande verschillen in motorische stoornissen. Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in werkzame interventies en om de juiste meetinstrumenten te kunnen inzetten. In deze cursus wordt inzicht gegeven in de motorische problemen bij dementie, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor paratonie. En er worden handvatten voor de praktijk gegeven.
Periode2 mei 2022
Gehouden opCME-online, Netherlands
Mate van erkenningNational

Keywords

  • fysiotherapie
  • dementie
  • paratonie
  • motorische stoornissen