Bewegen voor kinderen en Healthy Ageing

Activiteit: Oral presentation

Description

Overgewicht en bewegingsarmoede bij kinderen in Groningen nemen toe en brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en sociaal goed te functioneren. Het bewegingsonderwijs is voor verbetering vatbaar. Er zijn reële verbeterkansen door slimme afspraken te maken en bewegingsonderwijs anders te organiseren. “Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen kan bijdragen aan het verbeteren van de leerprestaties van kinderen.” “Onderwijs, opvang en sportverenigingen dichter bij elkaar brengen is belangrijk bij stimulering van het dagelijkse, sportieve bewegen voor kinderen.” De schoolbesturen en de gemeente Groningen starten drie proefprojecten rond kwaliteitsverbetering en een efficiëntere organisatie van bewegingsonderwijs en het buitenschools sport- en beweegaanbod. Dit moet ertoe leiden dat kinderen in de basisschoolleeftijd meer en veelzijdiger gaan bewegen. Donderdag 5 september wordt de samenwerking tussen de schoolbesturen en de gemeente Groningen feestelijk bezegeld met de ondertekening van het Convenant. Hierin zijn afspraken over kwaliteitsverbetering van het bewegen voor kinderen in deze projecten vastgelegd. Presentatie: 15.50 uur: ‘Bewegen voor kinderen en Healthy Ageing’ door Remo Mombarg (Lectoraat Sportwetenschap; kenniskring Bewegingsonderwijs en motorisch leren)
Periode5 sep. 2013
EvenementstitelConvenant: 'bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond'
EvenementstypeOther
LocatieGroningen, NetherlandsToon op kaart

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • motorische ontwikkeling kinderen
  • motorische vaardigheden
  • sportdeelname
  • gezondheid
  • convenant