Beweegvriendelijkebuurt.nl - Inwonerparticipatie

Activiteit: Oral presentation

Description

In deze kennisclip gaat Berry van Holland (Hanzehogeschool Groningen) in op de stappen in het proces van inwonersparticipatie. Aspecten die voorbij komen, zijn de bepaling van de doelgroep, inzet van communicatiekanalen en organisatie van het proces. De belangrijkste sleutelelementen (betrekken van inwoners en verwachtingsmanagement) komen aan bod, maar ook de belangrijkste aandachtspunten (barrières).
Periode2 apr. 2021
Gehouden opFontys Hogescholen, Netherlands
Mate van erkenningNational

Keywords

  • buurtsportcoach
  • Inwonerparticipatie
  • kennisclips