BEPTOS: Bewegen En Praten van kinderen met Taal en OntwikkelingsStoornissen : startbijeenkomst

Activiteit: Invited talk

Description

Samenhang taal en motoriek bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen in taal en motoriek. Praatje voor werkgroep logopedie-DCD
Periode2 feb. 2023
Gehouden opDCD-werkgroep Logopedie, Netherlands

Keywords

  • taal
  • bewegen
  • taalontwiikelingsstoornis
  • coƶrdinatie-ontwikkelingsstoornis