A world of wind band music

Hendriks, L. (Speaker)

Activiteit: Participation in conference

Description

A world of wind band music. In de wereld van de blaasmuziek is er zorg over de situatie van de sector. Orkesten hebben te maken met ledenverlies en onderbezetting, en grosso modo bezoeken ze minder concoursen dan voorheen. Er wordt een afname geconstateerd in de beschikbaarheid van repertoire en orkesten maken zich samen met de bonden waarin zij verenigd zijn, ongerust over de vele veranderingen op het gebied van de muziekeducatie. Kwaliteitsborging is een punt van zorg en aandacht. Gelukkig zijn er ook orkesten die heel goed lopen en op diverse plekken worden initiatieven ondernomen om het tij te keren. Hoe ervaren dirigenten van blaasorkesten de stand van zaken in het veld, welke signalen ontvangen zij en hoe denken zij bij te kunnen dragen aan een duurzame toekomst voor de HaFaBra-sector? Naar aanleiding van analyse op basis van grounded theory van vier interviews met dirigenten van orkesten uit het Noorden is een overzicht gemaakt van de rollen die dirigenten kunnen vervullen in hun dagelijkse praktijk, en die handvatten kunnen leveren voor de aanpak van (deel)problemen in het veld. De vervolgfase zal bestaan uit een enquĂȘte onder de dirigenten van de ruim driehonderd fanfare- en harmonierorkesten en brassbands in het Noorden.
Periodemei 2015
EvenementstypeOther

Keywords

  • blaasorkesten
  • muziekonderwijs
  • dirigenten