14e HGZO Congres 2014

  • Inge Wijkamp (Speaker)
  • Paans, W. (Speaker)
  • Marca Wolfensberger (Speaker)

Activiteit: Participation in conference

Description

Honoursonderwijs en professionele excellentie: focus-groeponderzoek naar het profiel van de excellente para-medicus. Onderzoekspresentatie. HGZO congres op 27 en 28 maart 2014. Binnen de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool wordt gewerkt aan de vormgeving van het onderwijs voor studenten die meer willen en meer kunnen dan de reguliere paramedische opleidingen hen biedt; het zogenaamde honoursonderwijs. Voor de vormgeving van deze programma’s is het van belang kennis te hebben van de karakteristieken voor een excellente paramedicus, ook omdat deze talentvolle studenten gezien worden als de excellente professionals voor de toekomst. Deze determinanten van professionele excellentie in het paramedische domein kunnen hierbij als leidraad dienen. In deze presentatie wordt een beeld geschetst van het onderzoek dat is uitgevoerd door het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving naar deze karakteristieken, gezien vanuit de perceptie van professionals uit verschillende paramedische disciplines: fysiotherapeuten, logopedisten, mondzorgkundigen, diëtisten en MBB-ers. In drie opeenvolgende focusgroepdiscussies deelden in totaal 21 professionals uit deze disciplines hun visie op en mening over professionele excellentie in het paramedische domein met elkaar en met de onderzoekers. Dit resulteerde in een concept profiel dat vervolgens middels de Delphipanelmethode in twee sessie door 27 panelleden op inhoudsvaliditeit is getoetst. Het profiel voor de excellente paramedicus dat hieruit resulteerde wordt op dit moment geïmplementeerd in het honours talentprogramma ‘Healthy Ageing’ van de Academie.
Periode27 mrt. 2014
EvenementstypeConference
Conferentienummer14th
LocatieLunteren, NetherlandsToon op kaart

Keywords

  • honoursonderwijs
  • focusgroep
  • paramedicus
  • professionele excellentie