Work organisation, occupational innovation and training: the case of the physician assistant

Harm van Lieshout, Franz Jozef Gellert

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

61 Downloads (Pure)

Abstract

In hoofdstuk 7, het enige Engelstalige hoofdstuk in deze bundel, verkennen Gellert & Van Lieshout of en hoe een op matched establishment comparisongebaseerde methode kan worden gebruikt voor onderzoek naar innovaties inarbeidsorganisatie in de zorg in het algemeen, en beroepsinnovatie (zoals deintroductie van nieuwe beroepen als nurse practitioner en physician assistant)in het bijzonder. Ze richten zich op de casus van het jonge beroep physicianassistant in Nederland en Duitsland. Op basis van desk research en interviewsin beide landen, en een kleine enquête plus werkplekobservatie in Duitsland,concluderen ze dat een dergelijke methodologische innovatie weliswaar nietgemakkelijk is, maar wel vruchtbaar lijkt.
Original languageEnglish
Title of host publicationCo-makership rond leven lang leren in het hbo
EditorsHarm van Lieshout
PublisherHanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Arbeid
Pages148-163
ISBN (Print)9789079371099
Publication statusPublished - Jan 2012

Cite this