Waarom wordt e-health (niet) gebruikt? fysiotherapeutisch gebruik van een blended e-health-interventie

Herman de Vries, Corelien Kloek, Daniël Bossen, Cindy Veenhof

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1645 Downloads (Pure)

Abstract

Inleiding – Door e-health kan zorg op afstand worden aangeboden tegen een lage prijs, wat bijdraagt aan de kosteneffectiviteit van zorg.
Ondanks de mogelijkheden wist in 2015 slechts 2% van de patiënten dat een fysiotherapeutische e-health-interventie beschikbaar was en
werden deze interventies nauwelijks ingezet. Dit kwalitatieve onderzoek onderzocht waarom fysiotherapeuten een e-health-interventie wel
of niet inzetten.

Methode – Semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij eerstelijnsfysiotherapeuten die e-Exercise, een onlinebeweegprogramma voor patiënten met heup- en/of knieartrose, aangeboden kregen in het kader van gerandomiseerd klinisch onderzoek. De uitgeschreven interviews werden door twee onderzoekers geanalyseerd om tot overkoepelende factoren te komen die de mate van e-health-gebruik verklaren.

Resultaten – Na analyse van 9 interviews trad saturatie van de bevindingen op. De mate waarin fysiotherapeuten een e-healthinterventie
gebruiken, blijkt af te hangen van patiëntaanbod en bereidheid van de patiënt, meerwaarde, benodigde tijd, werkdruk, professionele
autonomie, de omgeving en financiële consequenties. Deze 7 factoren kunnen zowel stimulerend als belemmerend werken om een
e-health-interventie te gebruiken. Alle deelnemers bevestigden de interne validiteit van de bevindingen.

Discussie – De bevindingen laten zien dat succesvolle implementatie vraagt om een e-health-interventie die weinig tijd kost of zelfs tijdwinst oplevert, meerwaarde heeft door bijvoorbeeld een verbeterd behandeleffect of gebruiksgemak, ondersteund wordt door de gehele organisatie en gebaseerd is op een gezond businessmodel. Omdat het hier één e-health-interventie betrof die in een onderzoekssetting
werd gebruikt bij één patiëntenpopulatie en gekenmerkt wordt door substitutie van zorg, wordt aanbevolen om de bevindingen extern te valideren in een niet-onderzoekssetting, met een andere e-health-interventie bij een andere patiëntenpopulatie.
Original languageDutch
Pages (from-to)35-37
JournalFysioPraxis
Volume3
Issue number4
Publication statusPublished - 1 Apr 2016
Externally publishedYes

Keywords

  • physiotherapy
  • ict

Cite this