Visiewijzer TalentenKracht en Wetenschap &Techniek: handleiding

Paul van Geert, Henderien Steenbeek, Marianne Fraiquin, Marleen Bezemer, Herman Veenker

Research output: Working paperProfessional

Abstract

De visiewijzer is ontwikkeld in het kader van de pilot Expertisecentrum Talentenkracht 2009-2010. De visiewijzer is toen ingezet als instrument voor schoolontwikkeling bij de deelnemende pilotscholen. Het instrument kan echter in verschillende trajecten en voor verschillende doelgroepen ingezet worden, zie ook de volgende paragraaf. De visiewijzer is een product in ontwikkeling. De onderstaande handleiding moet dan ook als richtlijn beschouwd worden. In samenwerking met gebruikers van de visiewijzer kan het document en product gaandeweg geëvalueerd en aangepast worden. Bij de visiewijzer horen de volgende onderdelen: - De handleiding - Het stellingenblad - Het excell-bestand met stellingen.
Original languageDutch
Number of pages10
Publication statusPublished - Apr 2011

Cite this